Sıra No Özellik Proje Bilgileri - Açıklama
1 Projeyi Yapan Kurum veya Kuruluşun Adı DSİ X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2 Projenin Adı ÇERMİK - KALE PROJESİ (Kale Barajı ve Sulaması)
3 Özet Diyarbakır İli sınırları dahilinde Fırat Havzasında yer alan sulama amaçlı bir projedir. Planlaması mevcut olup, Kati Projesi vardır. Projenin su kaynağı olan Kale Barajına ait Kati Proje Yapımı işi 2008 yılı yatırım programında yer almaktadır.
4 Amaç 12 627 hektar sulama
5 Hedef Projeye ait kati proje yapım işlerinin tamamlanması akabinde inşaat ihalelerinin yapılması.
6 Gereç-Yöntem Diyarbakır İli Çermik İlçesi sınırlarında yer almaktadır. İhale edilmek süretiyle yürütülecektir.
7 Finansman Kaynağı Kati proje yapımı işi milli bütçeden
8 Bütçesi (€ veya YTL)
9 Türü (hibe veya Kredi)
10 Durumu
11 Başvuru Tarihi
12 Kabul Tarihi
13 Red Tarihi ve Gerekçesi
14 Başvuru Yapıldı, beklemede
15 Proje Hazırlanıp, Başvuru Yapılmadı ise Gerekçesi
16 Proje Sonuçları Sulama : 23 900 000 YTL/yıl İstihdam : 3 850 kişi/yıl
17 Proje Sorumlusu
18 Adı ve Soyadı M. Ali KAYA
19 Görev/Unvanı Proje ve İnşaat Şube Müdürü
20 İş Tel 0.412.226 64 11 / 253
21 Cep Tel
22 E-posta
23 Faks No 0.412.226 64 07
24 Paydaşlar (varsa)
25 Faydalanan Kişi Sayısı

    Paylaş |